Wijkecologie Wildeman

Onderzoek naar ontwerpen voor delen als sleutel tot de circulaire stad

Onderdeel van: Mooi Wildeman, Projecten

The Beach, Ponec de Winter, Amsterdam Smart City en Michiel Schwarz/Sustainism Lab nemen gezamenlijk initiatief om te onderzoeken hoe ontwerpen voor een ‘wijkeconomie gericht op delen’ kan bijdragen aan de circulaire stad. Terwijl er steeds meer aandacht komt voor duurzaamheid in fysieke zin, blijven de sociale factoren die een duurzame leefomgeving bevorderen veelal onderbelicht. Met dit onderzoeksproject willen de aanvragers vanuit het perspectief van social design een bijdrage leveren aan duurzame ontwerpprocessen.

Het onderzoeksvoorstel beoogt het kader voor de ontwikkeling van een prototype ‘deelwijk’ op te stellen en richt zich daartoe op de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West.

Wijkecologie Wildeman is een project van The Beach in samenwerking met Ponec de Winter, Sustainism Lab/ Michiel Schwarz en Amsterdam Smart City en wordt mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, Gemeente Amsterdam.