Open Monumentendag 'Groen van Toen'

Fietstochten, wandeling, lezing en expositie

Het tweede weekend van september is zoals elk jaar Open Monumentendag Amsterdam, dat in 2012 volledig in het teken staat van 'Groen van Toen'. Voor het tweede jaar doen wij mee. Het Van Eesterenmuseum, Erfgoedvereniging Heemschut en de woningcorporaties tonen jullie graag het groene karakter van De Westelijke Tuinsteden!

Lezing - Het verlangen naar groen

waar Van Eesterenmuseum | adres Burgemeester de Vlugtlaan 125 | tijd za & zo 13.00 u | 60 min. | toegang vrije inloop vol=vol

Groen is van primair belang voor de leefbaarheid van de stad. Nederzettingen waren lange tijd nog heel klein, maar in moderne miljoenensteden dient zichde noodzaak aan om ook in de stad parken en andere groenvoorzieningen in te richten. Die noodzaak heeft de ontwikkeling van de moderne stedenbouw sinds 1850 diepgaand beïnvloed. Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1934 geldt als een klassiek voorbeeld van een moderne stadsuitbreiding met een ruim aanbod van stedelijk groen.

spreker Vincent van Rossem studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en in Amsterdam. Hij promoveerde in 1991 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over het Algemeen Uitbreidingsplan en werkt sinds 1997 bij Bureau Monumenten & Archeologie

Fietstocht - Het groene hart van Nieuw-West

waar Start Van Eesterenmuseum | adres Burgemeester de Vlugtlaan 125 | tijd za & zo 11.00 & 14.00 u | 90 min. | toegang reserveren verplicht

De recente aanwijzing van nieuwe monumenten en het beschermd stadsgezicht tonen een groeiende belangstelling voor de stedenbouw en architectuur van de Westelijke Tuinsteden, gebouwd op basis van een stedenbouwkundig plan van Cornelis van Eesteren. De woonwijken die zijn opgezet als gezonde en groenrijke gebieden, met de Sloterplas als het blauwgroene hart, bieden een fantastische kijk in de ideologie van het Nieuwe Bouwen. Centraal in deze gedachte stond ondermeer: strokenbouw, elke woning in de zon en een aanééngeschakelde groenstructuur van stadspark tot tuin. De route voert rond de Sloterplas toont eveneens de bouwblokken die zo kenmerkend zijn voor Nieuw-West. Tijdens de tocht wordt alles verteld over de geschiedenis, de ideologie en de opzet van de Westelijke Tuinsteden.

De fietstocht wordt georganiseerd door het Van Eesterenmuseum en Erfgoedvereniging Heemschut, dat zich inzet voor het beschermen van cultuurmonumenten, zoals ook in Nieuw-West.

Fietstocht - Van gesloten naar open

waar Start Podium Mozaïek (voormalige Pniëlkerk) | adres Bos en Lommerweg 191 | tijd za & zo 11.00, 13.00 & 15.00 u | 90 min. | toegang reserveren verplicht

Nieuw-West bestaat dit jaar 60 jaar. Toen Slotermeer en Bos & Lommer eind jaren vijftig werden gebouwd stonden licht, lucht en ruimte centraal. Dat betekende een open bebouwingswijze en veel groen: een radicale breuk met de dichtheid en gesloten bouwblokken in oudere wijken. Hoe verliep die ontwikkeling van gesloten naar open bouwblok? Wat is daar nu nog van te zien? Medewerkers van Amsterdamse woningcorporaties geven antwoord tijdens de fietstocht door Bos & Lommer en Slotermeer. De tocht begint bij de voormalige Pniëlkerk. Daarna fietst u langs diverse monumenten richting eindbestemming: het Van Eesterenmuseum.

De fietsroute is een gezamenlijk initiatief van de Amsterdamse woningcorporaties Ymere, de Alliantie, De Key, Rochdale, Eigen Haard en Stadgenoot.


Wandeling - Levend openluchtmuseum

waar Van Eesterenmuseum | adres Burgemeester de Vlugtlaan 125 | tijd za & zo 11.00, 13.00 & 15.00 u | 60 min. | toegang vrije inloop vol=vol

Van Eesteren verkreeg wereldfaam vanwege zijn uitgesproken visie op het wonen in de stad. Kern van zijn visie is het concept van de tuinsteden: compacte, groene woonwijken met een eigen voorzieningenpakket, goede verbindingen met de stad (fiets, tram) én met het omliggende gebied. Dit concept is vervolgens toegepast op alle schaalniveaus: in de verkaveling met de kenmerkende open bebouwing en hovenstructuur, in de vorm van de parken en de groenstroken en in de bruggen en het straatmeubilair. Samen met architecten en woningcorporaties zijn - ondanks de beperkte financiële middelen - prachtige woonblokken gebouwd. De wandeling voert door het Van Eesteren Buitenmuseum en toont aan de hand van een 'levend' openluchtmuseum Van Eesterens concept van de tuinstad. Het beschermde stadsgezicht van Slotermeer vormt het hoogtepunt in de naoorlogse stedenbouw en architectuur in Amsterdam.


Expositie - Pionieren in het zand
waar Van Eesterenmuseum | adres Burgemeester de Vlugtlaan 125 | tijd za & zo 10.00-17.00 u

Het Van Eesterenmuseum bestaat uit een binnen- en buitenmuseum. In het binnenmuseum kunt u de tentoonstelling 'Pionieren in het zand' zien. Het verhaal van een nieuwe wijk in opbouw geven een gevarieerd beeld over de ontstaansgeschiedenis van een volledig nieuwe wijk in de jaren vijftig. Nieuw-West was lang één groot bouwterrein, toen nog zonder enig groen. Overal stonden bouwketen. Noodwegen verbonden de nieuwe wijken met de oude stad. En waar in de oude stad alles 'om de hoek' was, waren de afstanden in Nieuw-West vele malen groter. De eerste bewoners voelden zich pioniers in een nieuwe wereld. De tentoonstelling is een terugblik op de jeugdjaren van Nieuw-West, tussen herinnering en geschiedenis.

Meer informatie, zoals het volledige programma, is te vinden via Open Monumentenzorg Amsterdam
Website | Facebook | Twitter