Organisatie

Koers Nieuw West

Cultuurprogramma

Het programma Koers Nieuw West richt zich op het verbeteren van de sociaal-economische positie van de bewoners in Nieuw West. Samen met woningbouwcorporaties, scholen, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties investeert Koers Nieuw West in duurzame interventies en programma’s die hieraan een substantiële bijdrage leveren.

Cultuurprogramma

Onderzoek toont aan hoe belangrijk kunst en cultuur voor een wijk zijn. Cultureel actieve wijken blijken veerkrachtiger: de sociale samenhang herstelt er sneller na grote bouw- of sloopprojecten. Op dit moment vindt de gemiddelde inwoner van Nieuw West weinig aansluiting bij het culturele leven. Veel bewoners leven teruggetrokken in de eigen wijk of etnische kring.

2012: Cultureel jaar

Koers Nieuw West versterkt het culturele leven in Nieuw West door te investeren in duurzaamheid en samenhang. Het jaar 2012 is uitgeroepen tot Cultureel Jaar. Op weg naar dat feestelijke jaar leggen creatieve omgevingen een voedingsbodem voor de productie van beeld, geluid en (dans)theater. Deze broedplaatsen moeten zich vooral richten op hun fysieke omgeving en zich blijven afvragen wat hun betekenis is voor de buurt. Inwoners en kunstenaars raken op deze manier bij elkaar betrokken. En kunst verwerft een plek die ook ná 2012 nog vanzelfsprekend is.